Pytania i Odpowiedzi

ReCredit jest instytucją pożyczkową specjalizującą się w konsolidowaniu pożyczek, nawet do kwoty 5000 zł. Pomagamy tym, którzy w obecnej chwili wolą swoje dotychczasowe pożyczki połączyć w jedną, rozkładając sumę zobowiązań na małe, bardziej dogodne miesięczne płatności. Możemy zaoferować także dodatkowe środki, które Klient będzie mógł przeznaczyć na dowolny cel.

ReCredit współpracuje ściśle z Vivus.pl.

Pożyczka konsolidacyjna ReCredit to pożyczka przeznaczona na spłatę zobowiązań posiadanych w innych firmach pożyczkowych czy też bankach. Zobowiązania Klienta zostaną skonsolidowane w jedno i rozłożone na dogodne do spłaty raty:

 • pierwsze cztery raty w równej, niskiej wysokości, pozwalającej na zebranie przez Klienta odpowiednich środków na spłatę ostatniej, piątej raty;
 • piąta rata jest najwyższa – spłacając ją, Klient spłaca całe swoje zobowiązanie .

Korzystając z ReCredit możliwe jest otrzymanie dofinansowania na spłatę zobowiązań w innych firmach pożyczkowych lub bankach do kwoty 5000 zł. Jeśli Klient posiada zobowiązania na mniejszą sumę, nadal może wnioskować o maksymalnie 5000 zł. W takiej sytuacji, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej - ReCredit spłaci istniejące zobowiązania Klienta, a pozostałą dodatkową kwotę wypłaca Klientowi w momencie spełnienia warunków do otrzymania dodatkowych środków.

Chcąc skorzystać z pożyczki w ReCredit, wystarczy się z nami skontaktować:

 • telefon: 221 333 299, czynne w dni robocze: w godzinach 8:00-20:00 (opłata zgodna z taryfą operatora).
 • e-mail: kontakt@recredit.pl
 • Można również zostawić swoje dane kontaktowe w formularzu na stronie www.recredit.pl!

Aby wnioskować o pożyczkę, należy przesłać na adres dokumenty@recredit.pl dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania w innych podmiotach. Takim dokumentem jest zaświadczenie z informacją o aktualnym saldzie zobowiązania (kwocie pozostałej do spłaty), z dodatkowymi danymi (PESEL Klienta, nazwa i adres pożyczkodawcy/kredytodawcy oraz numer jego konta bankowego) jak również zawarta umowa pożyczki.

Dokumenty powinny dotyczyć oddzielnie każdego z pożyczkodawców/kredytodawców.

Po weryfikacji zdolności kredytowej wysyłamy do Klienta kurierem nowe dokumenty (wniosek o pożyczkę, umowę pożyczki, formularz informacyjny). Po ich podpisaniu przez Klienta oraz odesłaniu do nas – uruchamiamy pożyczkę. Środki przelewamy na konta firm pożyczkowych/banków, w których Klient posiada zobowiązanie.

Aby otrzymać dodatkowe środki na swoje konto należy przesłać razem z powyżej wymienionymi dokumentami oświadczenie o swoim osobistym numerze konta. Kwotę dodatkowych środków ReCredit wypłaca Klientowi po złożeniu wniosku i spełnienia warunków uprawniających do ich otrzymania.

Dzięki współpracy ReCredit i Vivus.pl, Klienci Vivus.pl, którzy chcą skorzystać z pożyczki ReCredit (pożyczki na spłatę swoich należności wobec Vivus.pl), przechodzą uproszczony proces składania wniosków. Dla ich wygody dane do wniosku pożyczkowego uzupełniają się automatycznie na podstawie danych posiadanych przez Vivus.pl.

Środki z udzielonej pożyczki wpłacane są bezpośrednio na konto Vivus Finance, dzięki czemu Klient nie musi sam dokonywać żadnych operacji bankowych.

Pożyczkę może otrzymać każdy Klient, który spełnia następujące warunki:

 • wiek 20-78 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • otwarte nieprzeterminowane zobowiązanie w firmie pożyczkowej lub banku maksymalnie do kwoty 5000 zł,
 • brak zaległości ze spłatą swoich dotychczasowych zobowiązań pożyczkowych,
 • aktualny dowód osobisty.

Dla Klientów Vivus.pl kwota pożyczki pobiera się automatycznie z systemu Vivus.pl.

W przypadku konsolidowania pożyczek innych firm, kwotę aktualnego zobowiązania przedstawia nam Klient. Kwota ta stanowi sumę aktualnych zobowiązań Klienta wykazanych na przedstawionych zaświadczeniach od dotychczasowych pożyczkodawców / kredytodawców.

W ReCredit zakładamy, że nasza pożyczka przychodzi z pomocą osobom, które nie są w stanie spłacić całego swojego zobowiązania na raz. Tym samym rozkładamy ich zobowiązanie na dogodne do spłaty raty. Pierwsze cztery raty są w równej, niskiej wysokości i pozwalają na zebranie przez Klienta odpowiednich środków na spłatę ostatniej, piątej raty. Piąta rata jest najwyższa – spłacając ją, Klient spłaca całe swoje zobowiązanie.

Nasza pożyczka jest elastyczna: raty wskazane w harmonogramie są w minimalnej wysokości. Oznacza to, że jeśli Klient ma w danym okresie większe możliwości finansowe, może spłacić wyższą kwotę raty niż wskazana w harmonogramie spłat i tym samym zmniejszyć wysokość ostatniej, piątej raty. Jeżeli Klient woli spłacić większą, bądź całą kwotę wcześniej, wystarczy, że ją przeleje na nasze konto. Warunki pożyczki przeliczą się automatycznie, a Klient otrzyma nowy harmonogram spłaty.

Zawsze istnieje możliwość wpłaty większej kwoty niż wynosi minimalna płatność wskazana w harmonogramie spłaty. Dzięki temu ostatnia płatność się zmniejszy. Jeżeli Klient przeleje nam większą kwotę, warunki pożyczki przeliczą się automatycznie i Klient otrzyma nowy harmonogram spłaty.

Wcześniejsza spłata jest oczywiście możliwa. Wystarczy przelać nam wymaganą kwotę.

Dla Klientów Vivus.pl – składających wnioski za pośrednictwem strony internetowej – decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie danych posiadanych przez Vivus.pl i zajmuje zaledwie kilka minut.

Dla Klientów firm innych niż Vivus.pl proces zajmuje około 3 dni roboczych od momentu przesłania do ReCredit wszystkich wymaganych dokumentów. Czas trwania całego procesu zależny jest m.in. od tego, kiedy Klient spotka się z kurierem dostarczającym mu dokumenty.

W chwili obecnej nie jest to możliwe. Aby wnioskować o pożyczkę, należy skontaktować się z nami. Dane do kontaktu:

Aby zresetować swoje hasło, należy skontaktować się z nami:
telefon: 221 333 299, czynne w dni robocze, w godzinach 8:00-20:00
e-mail: kontakt@recredit.pl